เอนคาร์ตา…ผู้มาก่อนกาล

เกือบ 30 ปีก่อน เอนคาร์ตาเป็นสารานุกรมที่เริ่มต้นด้วยเวอร์ชั่นซีดี-รอมและดีวีดี ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 1993 ถึงปี 2009 ก่อนจะพัฒนาสู่การให้บริการบนเว็บแบบสมัครสมาชิก แต่ต้องปิดตัวลงจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป สารานุกรมคืออะไร ในอดีต “สารานุกรม” (encyclopedia) อยู่ในรูปเอกสารที่ตีพิมพ์เป็นชุดหลายๆ เล่ม ใช้นักวิชาการจำนวนมากช่วยกันเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ ที่ครอบคลุมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างรอบด้าน เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา…