กิ่งไม้ของนักบุญ

ในเยอรมนีมีธรรมเนียมการปักกิ่งไม้ในแจกันวันฉลองนักบุญบาร์บาราเพื่อให้ผลิบานในวันคริสต์มาสสัมพันธ์กับความคิดเรื่องการฟื้นจากความตาย